Otvoritev INFO TOČKE na Onkološkem inštitutu Ljubljana

S septembrom je na Onkološkem inštitutu Ljubljana začela delovati INFO TOČKA, v kater bo več društev in združenj onkoloških bolnikov imelo prostor za svoje dejavnosti. Prostor je zraven bifeja v pritličju. EuropaColon Slovenija ima svoj termin ob ponedeljkih od 9:00 do 16:00 ure, dobrodošli pa so vsi bolniki z rakom in jihovi svojci. Na vprašanja bomo odgovarjali člani Združenja, ki smo sami preživeli raka. V naslednjih mesecih bomo bolnikom in svojcem omogočili tudi posvet s psihologinjo. Veseli bomo vašega obiska!

O društvu

Organigram

Organi združenja Europacolon Slovenija so:

Skupščina, ki je najvišji organ združenja in jo sestavljajo vsi člani združenja ter voli druge organe združenja.

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine ter vodi delo združenja med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini združenja. Upravni odbor šteje 9 članov. Člane upravnega odbora imenuje skupščina za dobo štirih let. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Strokovni svet je svetovalno telo upravnega odbora združenja. Sestavljajo ga strokovnjaki s področja zdravljenja raka debelega črevesa in danke. Strokovni svet spremlja razvoj znanstvenih dosežkov na področju raka debelega črevesa in danke ter daje pobudo za njihovo uporabo v programih združenja. Spremlja izvajanje programov, predlaga njihovo izboljšanje in ocenjuje njihovo uspešnost. Prav tako poda strokovno stališče o predlaganih metodah zdravljenja, če ga upravni odbor zaprosi za to.

Nadzorni odbor izvoli skupščina za dobo štirih let. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov združenja.