Otvoritev INFO TOČKE na Onkološkem inštitutu Ljubljana

S septembrom je na Onkološkem inštitutu Ljubljana začela delovati INFO TOČKA, v kater bo več društev in združenj onkoloških bolnikov imelo prostor za svoje dejavnosti. Prostor je zraven bifeja v pritličju. EuropaColon Slovenija ima svoj termin ob ponedeljkih od 9:00 do 16:00 ure, dobrodošli pa so vsi bolniki z rakom in jihovi svojci. Na vprašanja bomo odgovarjali člani Združenja, ki smo sami preživeli raka. V naslednjih mesecih bomo bolnikom in svojcem omogočili tudi posvet s psihologinjo. Veseli bomo vašega obiska!

O društvu

Poslanstvo

A včasih so daleč poti,
da roka v roko ne seže,
a včasih preblizu so si,
da z nohti lahko
srce kdo doseže ...

(Tone Pavček)

Eno najpomembnejših poslanstev združenja je vsem bolnicam in bolnikom zagotoviti kar najboljše zdravljenje ter popolno oskrbo pred zdravljenjem in po njem, pa tudi, da bodo kar najbolje razumeli vse predlagane načine zdravljenja, da bodo vključeni v klinične raziskave in da bodo lahko uveljavili pravico do drugega mnenja.

Naloge združenja

V združenju si bomo prizadevali kar najbolj osveščati javnost o raku debelega črevesa in danke, zato bo naša dejavnost usmerjena predvsem v:

  • organizacijo strokovnih predavanj, seminarjev in delavnic za člane združenja in tudi za širšo javnost, informiranje in pomoč bolnicam in bolnikom;
  • informiranje in pomoč svojcem bolnic in bolnikov, nudenje psihološke pomoči, da se bodo v stiskah lažje znašli; organiziranje sestankov med bolnicami in bolniki, organiziranje skupin za samopomoč;
  • utrjevanje prijateljskih vezi med bolnicami in bolniki ter izmenjavo osebnih izkušenj;
  • seznanjanje bolnikov z njihovimi pravicami na področju zdravstva;
  • seznanjanje članov združenja z novimi terapijami, z uspešnostjo teh terapij v svetu in pri nas;
  • sodelovanje pri mednarodnih dejavnostih združenja, povezovanje na evropski in svetovni ravni s sorodnimi združenji;
  • aktivno sodelovanje v javni razpravi o predpisih v zvezi s pravicami in dolžnostmi bolnikov;
  • zavzemanje za učinkovit in sodoben sistem zdravljenja, izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter zaposlovanja, ki bo bolnikom omogočal normalno ustvarjalno življenje;
  • skupni nastop, ko bo treba poskrbeti za zagotavljanje pravic bolnikov, predvsem za dostopnost do sodobnih načinov zdravljenja in tudi preprečevanja bolezni.