"Ne moremo vedno izbrati glasbe, ki nam jo predvaja življenje, lahko pa izberemo, kako bomo nanjo plesali. "
-Neznan avtor
Cilji

Cilji organizacije EuropaColon so:

 • ozaveščati prebivalstvo o rakih prebavil,

 • seznanjati prebivalstvo o možnostih za preprečevanje nastanka in o zgodnjem odkrivanju rakov prebavil,

 • seznanjanje prebivalstva in strokovne javnosti o pomenu rednega udeleževanja v presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu in danki Svit,

 • zavzemanje za poenoteno strokovno obravnavo in zdravljenje, zavzemanje za ustrezno diagnostiko, sistemsko in lokalno zdravljenje,

 • zavzemanje za izboljšanje in odpravo kadrovskih težav,

 • omogočanje enake dostopnosti do zdravil in sodelovanje pri uvajanju novih zdravil v sistem zdravljenja v skladu s strokovnimi smernicami,

 • povezovanje članic in članov, bolnic in bolnikov, njihovih svojcev, prijateljev in znancev ter tudi strokovnjakov s področja preprečevanja in zdravljenja raka debelega črevesa in danke.

Združenje sledi osnovnim ciljem in poslanstvu evropskega združenja EuropaColon/Digestive Cancers Europe.


Dejavnosti, ki jih izvajamo:

1. Za bolnike in njihove svojce:

 • INFO točka na Onkološkem inštitutu Ljubljana vsak ponedeljek med 9.00 in 16.00,

 • Psiho-onkološka pomoč (brezplačna, anonimna, brez napotnice, po predhodnem dogovoru),

 • Izdajanje glasila Koloskop,

 • Izdajanje zloženk.


2. Za laično javnost:

 • Predavanja,

 • Zloženke,

 • Kampanje ozaveščanja o rakih prebavil.


3. Za strokovno javnost:

 • Organizacija simpozijev,

 • Organizacija izobraževalnih delavnic.


4. Za medije:

 • Novinarske konference, okrogle mize.

© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio