Obvestilo glede varstva zasebnosti

Dne 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.

Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Združenje) s tem v zvezi obvešča, da pridobiva osebne podatke neposredno od posameznikov (članov Združenja), na katere se nanašajo in obdeluje le tiste osebne podatke članov Združenja, ki jih ti posredujejo Združenju. Združenje kot upravljavec ne prenaša in ne namerava prenesti osebnih podatkov izven Evropske unije ali v mednarodne organizacije. Obdelava osebnih podatkov ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Združenje obdeluje sledeče osebne podatke članov Združenja
  • ime in priimek člana Združenja,
  • naslov člana Združenja,
  • elektronski naslov člana Združenja,
  • telefonska številka člana Združenja.

Našteti osebni podatki članov Združenja se obdelujejo za namene obveščanja o delovanju Združenja (pošiljanja vabil na skupščine Združenja, obveščanja o akcijah, prireditvah, seminarjih, predavanjih, delavnicah, ki jih organizira Združenje), pošiljanja brezplačne revije Koloskop. Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbenega razmerja, v katerega vstopi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ob včlanitvi v Združenje.

Osebne podatke članov Združenja hrani Združenje ves čas trajanja članstva. Po prenehanju članstva se osebni podatki posameznikov (bivših članov Združenja) izbrišejo.

Zagotovitev osebnih podatkov je obveznost, ki je potrebna za včlanitev v Združenje. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora zagotoviti osebne podatke. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, da zagotovi napačne ali nepopolne osebne podatke, včlanitev v Združenje ni mogoča.


2. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Uporabniki osebnih podatkov so:
  • predsednik, podpredsednik in sekretar Združenja;
  • zaposleni v družbi Herle skupina d.o.o., ki za Združenje opravlja storitve priprave, tiska in distribucije revije Koloskop, storitve vzdrževanja baze prejemnikov revije Koloskop.

3. Pravice posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki

Vsak posameznik, katerega osebne podatke upravlja Združenje, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Kadar Združenje upravlja osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve ima posameznik pravico, da to privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

Posameznik, katerega osebne podatke upravlja Združenje svoje pravice uveljavlja s pisno zahtevo, ki jo pošlje na kontaktne podatke, navedene v 1. točki.

Vsak posameznik, katerega osebne podatke upravlja Združenje ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio