"Ne moremo vedno izbrati glasbe, ki nam jo predvaja življenje, lahko pa izberemo, kako bomo nanjo plesali. "
-Neznan avtor
Poslanstvo

Eno najpomembnejših poslanstev Združenja je vsem bolnicam in bolnikom zagotoviti kar najboljše zdravljenje ter popolno oskrbo pred zdravljenjem in po njem, pa tudi, da bodo kar najbolje razumeli vse predlagane načine zdravljenja, da bodo vključeni v klinične raziskave in da bodo lahko uveljavili pravico do drugega mnenja.

Naloge Združenja

V Združenju si prizadevamo ozaveščati javnost o rakih prebavil, zato so naše dejavnosti usmerjene predvsem v:

  • organizacijo predavanj, seminarjev in delavnic za člane Združenja in za širšo javnost,

  • informiranje in pomoč svojcem bolnic in bolnikov, nudenje psihološke pomoči, da se bodo v stiskah lažje znašli; organiziranje sestankov med bolnicami in bolniki, organiziranje skupin za samopomoč,

  • seznanjanje bolnikov z njihovimi pravicami in dolžnostmi na področju zdravstva;

  • seznanjanje članov Združenja z novimi terapijami, z uspešnostjo teh terapij v svetu in pri nas;

  • sodelovanje v mednarodnih dejavnostih Združenja, povezovanje na evropski in svetovni ravni s sorodnimi združenji;

  • aktivno sodelovanje v javni razpravi o predpisih v zvezi s pravicami in dolžnostmi bolnikov;

  • zavzemanje za učinkovit in sodoben sistem zdravljenja, izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter zaposlovanja, ki bo bolnikom omogočal normalno ustvarjalno življenje;

  • skupni nastop, ko bo treba poskrbeti za zagotavljanje pravic bolnikov, predvsem za dostopnost do sodobnih načinov zdravljenja in tudi preprečevanja bolezni.

© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio