"Ne moremo vedno izbrati glasbe, ki nam jo predvaja življenje, lahko pa izberemo, kako bomo nanjo plesali. "
-Neznan avtor
Organigram

Organi Združenja EuropaColon Slovenija so:

Skupščina, ki je najvišji organ Združenja in voli druge organe Združenja. Sestavljajo jo vsi člani Združenja.

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine ter vodi delo Združenja med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini združenja. Upravni odbor šteje 7 članov. Člane upravnega odbora imenuje skupščina za dobo štirih let. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Strokovni svet je svetovalno telo upravnega odbora združenja. Sestavljajo ga strokovnjaki s področja zdravljenja rakov prebavil. Strokovni svet spremlja razvoj znanstvenih dosežkov na področju rakov prebavil in daje pobudo za njihovo uporabo v programih Združenja. Spremlja izvajanje programov, predlaga njihovo izboljšanje in ocenjuje njihovo uspešnost. Prav tako poda strokovno stališče o predlaganih metodah zdravljenja, če ga upravni odbor zaprosi za to.

Nadzorni odbor izvoli skupščina za dobo štirih let. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov Združenja.

Disciplinska komisija razrešuje vse morebitne spore v Združenju in odloča o posledicah nepravilnosti v Združenju.


Dokument:
© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio