"Ni pomembno, kako počasi greste, važno je, da se ne ustavite."
– Konfucij

Evropski kodeks proti rakuLeta 1986 so strokovnjaki programa »Evropa proti raku« na osnovi dotedanjih spoznanj o tem, kateri dejavniki iz življenjskega in delovnega okolja so povezani z nastankom raka in kaj je mogoče ukreniti, da se zmanjša breme te bolezni, izdelali prvo različico Evropskega kodeksa proti raku. Gre za nasvete, ki naj bi pripomogli k temu, da bi se, če bi jih upoštevali, zmanjšala obolevnost in umrljivost za rakom. Nova spoznanja o nevarnostnih dejavnikih, pa tudi o ukrepih za čim prejšnje okrevanje morebitne bolezni, so vodila do dopolnil kodeksa leta 1995.

Leta 2003 se je na milanskem Evropskem onkološkem inštitutu znova zbrala skupina strokovnjakov iz številnih držav, pregledala dotlej objavljene izsledke raziskav o nevarnostnih dejavnikih raka in uspešnosti zgodnjega odkrivanja ter objavila tretjo, dopolnjeno različico kodeksa. Kot vsa dosedanja so tudi ta priporočila taka, da ne varujejo le pred rakom, pač pa tudi pred drugimi kroničnimi boleznimi, predvsem boleznimi srca in ožilja, ki so tudi sicer najusodnejše, zato bi moralo upoštevanje priporočil Evropskega kodeksa izboljšati zdravstveno stanje nasploh.


12 NASVETOV PROTI RAKU

Predstavljamo vam priporočila proti raku

© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio