"Sprejmite, kar je, opustite, kar je bilo, in verjemite v to, kar bo."
- Sonia Ricotti

NE PREZRITE: Pravica do invalidnine za telesno okvaro

Če ste sami zboleli za rakom ali imate svojca, ki se z njim srečuje, vas bo morda zanimala sprememba Zakona o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2J). Ta namreč spreminja obstoječo ureditev na način, da lahko zavarovanci od 7. 8. 2021 dalje pridobijo pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela.

V Uradnem listu RS, št. 163/21 z dne 15. 10. 2021 je bila objavljena Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar (v nadaljevanju Odredba), pri čemer so vrste in stopnje telesnih okvar določene v prilogi, ki se imenuje Seznam telesnih okvar.

Če imate že priznano pravico do invalidnine za telesno okvaro, lahko pri zavodu ZPIS  vložite novo zahtevo, ki bo obravnavana upoštevajoč nov Seznam telesnih okvar. K zahtevi lahko priložite staro in tudi novo medicinsko dokumentacijo. Zahtevo prav tako lahko vložite, če še nimate priznane pravice do invalidnine za telesno okvaro.

Kako vložiti zahtevo?

Zahtevo za priznanje pravice lahko preko obrazca Zahteva za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro vloži:

-    vaš osebni zdravnik,
-    bolnik ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, ki zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

Pogoji za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela pri zavarovancu, so določeni v določbi 144 čl.. ZPIS - 1 in so naslednji:

1.    telesna okvara mora znašati najmanj 50 %,
2.    zavarovanec mora imeti ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost,
3.    zavarovanec mora imeti izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.
Vsi obrazci (Zahteva za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro, Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar in Seznam telesnih okvar) so objavljeni na spletni strani Združenja.
Dodatne informacije pa lahko zavarovanci – onkološki bolniki z raki prebavil – pridobijo v Združenju na številki 031 313 258.!!POMEMBNI OBRAZCI!!
© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio