"Sprejmite, kar je, opustite, kar je bilo, in verjemite v to, kar bo."
- Sonia Ricotti

Ob Evropskem tednu boja proti raku o cepljenju proti HPV – cepljeni bodo tudi dečki

Ljubljana, 25. maj 2021 - Od 25. do 31. maja poteka pod okriljem Zveze evropskih društev proti raku (ECL) tradicionalni Evropski teden boja proti raku. Članica ECL je tudi Zveza slovenskih društev za boj proti raku, ki letos v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje in Državnim programom obvladovanja raka v tem tednu opozarja na pomen cepljenja proti HPV pri obvladovanju raka. V šolskem letu 2021/22 bodo prvič po programu cepljenja proti HPV cepljeni tudi dečki.

Okužba s HPV namreč povzroča različne rake in druge bolezni, tako pri ženskah kot pri moških. Raki, ki jih povzročajo okužbe s HPV, pa so najbolj preprečljivi med vsemi raki. Slovenija bo s cepljenjem dečkov dosegla pomemben mejnik v obvladovanju rakov in drugih bolezni, ki jih povzročajo okužbe s HPV.

»Cepljenje dečkov je pomembno iz dveh razlogov. Prvi je, da bodo sedaj tudi slovenski dečki zaščiteni pred boleznimi, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Drugi je, da bo cepljenje dečkov doprineslo k vzpostavitvi kolektivne imunosti in s tem tudi k eliminaciji raka materničnega vratu ter k boljšemu obvladovanju drugih rakov in bolezni, ki jih okužbe s HPV povzročajo.« je pojasnila dr. Urška Ivanuš, dr. med. spec. javnega zdravja, predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja Državnega programa ZORA. Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno Slovenijo prepoznala kot državo, ki bo morda med prvimi uspela eliminirati raka materničnega vratu, saj že dosegamo dva od treh ciljev Svetovne zdravstvene organizacije za eliminacijo raka materničnega vratu, to sta več kot 70 % udeležba žensk v programu ZORA in več kot 90 % odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu učinkovito zdravljenih. Dr. Ivanuševa poudarja: »Čaka nas še tretji cilj – doseči 90 % precepljenosti deklic proti HPV. S tako precepljenostjo bomo ustvarili tudi kolektivno imunost in s tem pred boleznimi, ki jih povzroča HPV, zaščitili tudi tiste, ki se ne morejo cepiti. Na Koroškem to precepljenost skoraj že dosegajo in ne vidim razloga, da je ne bi v bodoče tudi v drugih slovenskih regijah.«

"Želimo si, da bila Slovenija res med prvimi evropskimi državami, ki bo uspela eliminirati raka materničnega vratu in učinkovito obvladati tudi druge, s HPV povezane bolezni. Za dosego tega cilja imamo vse pogoje, nujno pa je usklajeno delovanje in sodelovanje stroke, civilne družbe in ministrstva, kar ob Evropskem tednu boja proti raku tudi izkazujemo.« sporoča Mojca Gobec, dr. med., vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje. Ob vključiti cepljenja dečkov proti HPV v program cepljenja dr. Gobčeva pojasnjuje: »V letu 2020 je Zdravstveni svet potrdil predlog vključitve cepljenja proti HPV za dečke v program cepljenja, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Cepljenje dečkov proti HPV smo vključili v program cepljenja za leto 2021, kar pomeni, da se bodo v šolskem letu 2021/22 v 6. razredu osnovne šole lahko prvič brezplačno cepile ne le deklice, temveč tudi dečki po vsej Sloveniji. S tem se bo Slovenija pridružila številnim državam po svetu in v Evropi, ki v okviru nacionalnega progama cepljenja proti HPV poleg deklic cepijo tudi dečke. Cepivo je varno in učinkovito preprečuje s HPV povezane rake in druge bolezni. Ministrstvo bo še naprej podpiralo aktivnosti za boljšo ozaveščenost ter podpiralo nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju.«

Več informacij o cepljenju proti HPV v drugih evropskih državah najdete na spletni strani ECDC. Povečanje precepljenosti deklic proti HPV in uvedba cepljenja dečkov proti HPV sta tudi med cilji Državnega programa za obvladovanje raka za prihodnje petletno obdobje.

Kontakti:

Zveza slovenskih društev za boj proti raku
Trubarjeva 76a, Ljubljana
T: 051 267 332, 01 430 97 80
sekretar@protiraku.si  
https://priporocila.si
http://www.protiraku.si


Onkološki inštitut Ljubljana
Služba za odnose z javnostmi

Zaloška 2, SI-1000 Ljubljana
mediji@onko-i.si
www.onko-i.si
https://zora.onko-i.si/  
https://dora.onko-i.si/ 
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Služba za komuniciranje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 2441 494, 01 2441 479
pr@nijz.si
www.nijz.si
https://www.program-svit.si/


Direktorat za javno zdravje
Ministrstvo za zdravje

Štefanova ulica 5, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 60 01, 01 478 60 07
gp.mz@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio