Pogoji za sprejem članstva


Strinjam se, da Združenje EuropaColon Slovenija moje osebne podatke uporablja za evidenco članstva združenja in za obveščanje o delu Združenja EuropaColon Slovenija. Združenje EuropaColon Slovenija se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljalo in varovalo v skladu s slovensko in EU zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov 2016/679/EU) in sicer le za namen aktivnosti Združenja EuropaColon Slovenija in jih ne bo posredovalo tretjim osebam brez vašega soglasja. Član ima kadar koli pravico zahtevati prenehanje obveščanja ali prenehanje članstva ter izbris ali izpis njegovih osebnih podatkov na naslovu zdruzenje@europacolon.si ali pisno na naslovu EuropaColon Slovenija, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.


S podpisom pristopne izjave (v tiskani ali elektronski obliki) se zavežete, da boste delovali v skladu s Statutom Združenja.


© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio