"Sprejmite, kar je, opustite, kar je bilo, in verjemite v to, kar bo."
- Sonia Ricotti

Predupokojitveni seminar za svoje sodelavce

Ministrstvo za obrambo RS je na Debelem Rtiču organiziralo predupokojitveni seminar
za svoje sodelavce, ki končujejo aktivno življensko obdobje in sicer v mesecu juniju od
5.6. do 9.6. 2023 in v septembru od 11.9. – 15.9.2023

Tudi letos se je združenje odzvalo povabilu Ministrstva za obrambo in aktivno sodelovalo na
obeh seminarjih.

Na seminarju je združenje sodelovalo s predavanjem o preventivnih programih za zgodnje
odkrivanje rakov prebavil,
ki žal postajajo v Sloveniji vse večji javnozdravstveni problem saj
na leto za raki prebavil zboli okoli 3000 prebivalcev. Udeležencem seminarja je predavala dr.
Ljubica Kolander Bizjak
, član našega združenja in tudi ambasador programa Svit in
ambasador preventive raka ter promotor zdravja na delovnem mestu Samo Podgornik pa je
spregovoril o dobrobitu programa Svit in o nujnosti udeležbe, ko smo povabljeni v program,
saj zgodnje odkrivanje rešuje življenje .Udeleženci pa so prejeli tudi informativno gradivo
združenja.Obeh seminarjev se je udeležilo 133 udeležencev
Udeleženci obeh seminarjev so bili zadovoljni , saj so dobili koristne informacije kako živeti
v tretjem življenskem obdobju in kako premagovati težave, če se z njimi soočajo kot na
primer : Kako zdravo živeti in skrbezi za zdravje v tretjem življenjskem obdobju; kako
preprečevati padce, ki se na žalost v starosti zelo pogosti; Na kakšne oblike pomoči za
starejše lahko pričakujejo; kako obvladovati sprememb ob upokojitvi, v partnerskem odnosu
in družini; kako prepoznati demenco in kako se z njo tudi soočiti.
Oblika seminarja je zelo koristna in želeti je le, da bi tudi ostali delodajalci  posnemali take
oblike druženja.© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio