"Sprejmite, kar je, opustite, kar je bilo, in verjemite v to, kar bo."
- Sonia Ricotti

Štiri društva so predstavila svoje sofinancirane programe

Na Onkološkem inštitutu so predstavnice Društva onkoloških bolnikov Slovenije, Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L, Združenja za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija in Združenja za boj proti raku dojk Europa Donna predstavile rezultate programov, ki jih v obdobju 2017-2019 sofinancira ministrstvo za zdravje.  
Podpredsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije Breda Brezovar Golja je predstavila akcijo Pravi moški, ki jo društvo izvaja četrto leto, namenjena pa je ozaveščanju širše javnosti o problematiki raka pri moških. Cilj tega dolgoročnega projekta je, da bi v Sloveniji čim manj moških zbolelo za rakom, od tistih, ki zbolijo, pa bi jih čim več ozdravelo. Letošnja akcija s sloganom Prisluhni telesu, poskrbi zase! moške spodbuja, da so pozorni na telesne spremembe, pravočasno obiščejo zdravnika, se izogibajo slabim navadam in se odzovejo vabilom na presejalne teste programa Svit.

Program celostne rehabilitacije bolnikov s krvnimi raki, imenovan Skupaj na poti do zdravja, je predstavila Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, ki je na predstavitvi povedala, da je program za uporabnike brezplačen in nanj bolniki ne čakajo nič. Program, ki traja pol leta, trenutno izvajajo v Ljubljani in Mariboru, želijo pa ga razširiti v vse slovenske regije. Glavni cilj programa je, da si bolniki okrepijo moč, kondicijo, gibljivost, vzdržljivost, se naučijo sestavljati uravnotežene obroke, prilagojene napornemu zdravljenju, in se pogovorijo o stiskah in težavah med zdravljenjem. Eden večjih problemov programa je nizka odzivnost, saj se zanj odloči le deset odstotkov povabljenih bolnikov. Po mnenju Modičeve je razlogov za slabo udeležbo več, izpostavila pa je predvsem dva, in sicer da bolnik že prej ni imel takšnega načina življenja, kot ga ponuja program, ter da je stiska ob dejstvu, da ima raka, prevelika.

Izr. prof. dr. Andreja Vezovnik s Fakultete za družbene vede v Ljubljani je predstavila raziskavo o opolnomočenosti bolnic z rakom dojk v Sloveniji, ki je nastala v sodelovanju med omenjeno fakulteto in Združenjem Europa Donna Slovenija. Raziskava je razkrila, da je večina bolnic čutila neželene učinke zdravljenja, skoraj 70 odstotkov jih je uporabljalo vsaj eno vrsto komplementarnega zdravljenja, stres pa so postavile na prvo mesto med razlogi za to, da so zbolele.

Podpredsednica Združenja za boj proti raku debelega črevesa in danke Europa Colon Slovenija Maja Južnič Sotlar pa je opozorila na zelo heterogeno situacijo na področju obravnave rakov prebavil. V zadnjih 15 letih se je močno izboljšalo stanje pri raku debelega črevesa in danke, kjer se že kažejo prvi rezultati državnega presejalnega programa Svit, zaradi katerega se je znižala pojavnost tega raka, podaljšalo se je tudi preživetje, bolnike pa odkrivajo v zgodnejših stadijih. Drugačna je situacija pri drugih rakih prebavil, kjer ni presejalnih programov in jih še nekaj časa ne bo. Predvsem je zaskrbljujoč položaj na področju raka trebušne slinavke, kjer je že 40 let enako slabo preživetje; pet let po diagnozi živi le še 3 do 5 odstotkov bolnikov. V Združenju imajo program pomoči bolnikom in njihovim svojcem, v katerem je Južnič Sotlarjeva zlasti izpostavila psiho-socialno pomoč, ki jo nudijo psihoterapevtke, ter Infotočko, ki drugo leto deluje na Onkološkem inštitutu in v kateri delujejo prostovoljci, ozdravljeni bolniki.
© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio