"Sprejmite, kar je, opustite, kar je bilo, in verjemite v to, kar bo."
- Sonia Ricotti

Rak trebušne slinavke predstavlja velik izziv za javno zdravje v EU

Danes je diagnoza raka trebušne slinavke na splošno povezana s smrtno obsodbo, saj je zelo malo tistih, ki po diagnozi še dolgo časa živijo. Rak trebušne slinavke je edini rak, katerega pojavnost in umrljivost naraščata pri obeh spolih. Trenutno je tudi tretji najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Evropi.

V Sloveniji je glede na podatke Registra raka Rep. Slovenije v letu 2020 za rakom trebušne slinavke na novo zbolelo 420 oseb. Preživetje (5 let) pa je manj kot 10-odstotno.

V dokumentu, ki so ga pripravili Digestive Cancers Europe (DiCE), katere član je tudi združenje EuropaColon Slovenija, skupaj z organizacijami Pancreatic Cancer Europe, Cancer Patients Europe (CPE), European pancreatic club (EPC) in United European Gastroenterology (UEG), so predstavljeni trenutni izzivi, povezani z rakom trebušne slinavke in predlagane rešitve za naslednjih pet let.

Pozno diagnosticiranje raka trebušne slinavke (v napredovalih stadijih) je običajno posledica njegove agresivne biološke narave ter različnih izzivov in omejitev, kot so:

•    pomanjkanje ozaveščenosti o njegovih posebnih simptomih;
•    težave pri dostopu do organa;
•    pomanjkanje opredelitve populacije z visokim tveganjem;
•    pomanjkanje posebnega presejalnega programa;
•    pomanjkanje evropske zdravstvene politike, ki bi določala, da se kirurški posegi izvajajo le v izkušenih centrih;
•    pomanjkanje novih metod zdravljenja;
•    pomanjkanje zadostnih naložb v raziskave raka trebušne slinavke in
•    pomanjkanje usklajevanja med evropskimi državami v boju proti raku in da bi bolezen obravnavali kot nujno zdravstveno stanje, kot dejansko je.

Zgodnje diagnosticiranje bi lahko pripomoglo k zmanjšanju umrljivosti zaradi raka trebušne slinavke. Stopnjo preživetja bi lahko povečali z boljšo organizacijo zdravstvene politike, z boljšim poznavanjem oz. ozaveščanjem o bolezni in posledično večjo možnostjo zgodnjega diagnosticiranja ter z opredelitvijo novih ciljev in strategij za uspešnejše zdravljenje.

Vse zgoraj omenjene organizacije pozivajo vse, ki želijo prispevati, k boljši kakovosti življenja bolnikov in preživelih, da se pridružijo prizadevanjem, da oblikovalci politik v EU ne bi pozabili na raka trebušne slinavke, in da bi lahko izvajali ustrezne politike za premagovanje te bolezni.

Dokument (v angleškem jeziku), ki opredeljuje ključne akcijske točke, ki bi jih bilo treba uresničiti v naslednjem petletnem mandatu novega parlamenta EU, si lahko pogledate TUKAJ 

© 2018 Europacolon | Vse pravice pridržane | Izdelava: MMstudio